SMTP

Een afkorting voor "Simple Mail Transfer Protocol". Dit is het standaardprotocol voor het versturen van e-mails over internet. Het is continu en wereldwijd in gebruik sinds de jaren '80.

Het is een relatief eenvoudig tekstprotocol en is op zichzelf extreem gevoelig voor beveiligings- en/of privacyproblemen. Moderne e-mailapplicaties maken daarom gebruik van vele toevoegingen om het protocol toch veilig te kunnen gebruiken (zoals TLS, DANE, MTA-STS).


Meer lezen